Strypas 20

Strypas 20 naudojamas kaip Hall sistemos tvirtinimo elementas.

Strypas 20 0,5 m
Gaminio Nr. 914158

Strypas 20 1,0 m
Gaminio Nr. 914145

Produkto lapas

hall_system_safetyrespect_1882c

Edge protection on hall construction

Edge protection on hall construction

Edge protection on hall roof

Edge protection hall building